Slideshows

Many presentations on this site consist of slideshows: a series of images passes the screen at a leisurely pace. The slideshows can be operated: 'mouse-over' on a desktop computer 'stops' the slideshow; 'Mouse-out' starts it again. The user can navigate using the arrows.
The slideshow stops on a tablet by touching the image ('touch'). The slideshow starts again by 'touch' next to the image. There are no arrows on a tablet. Navigation is done with 'swipe'.


 

Galerie

In mijn galerie zijn A2 (59,4 x 42 cm) en A3 (42 x 29,7 cm) inkjetprints van mijn fotografie te koop. De prints zijn online te bestellen en worden in een stevige kartonnen koker verstuurd.
Steeds is er voor een zeer lage prijs een (tijdelijke) aanbieding. Van de aangeboden prints is er beperkte oplage. Neem eens een kijkje in mijn galerie.

Ga naar de galerie


 

Ørestad

Ørestad is een (buiten)wijk in Kopenhagen gebouwd rond natuur en water. Interessant zijn de bekroonde woongebouwen VM Mountain en 8Tallet ontworpen door de architecten van de Bjarke Ingels Group (BIG). Dwars door Ørestad loopt metrolijn M1 van de Kopenhaagse metro, met de haltes Sundby, Bella Center, Ørestad en Vestamager. In 2002 werd begonnen met de aanleg van de metro. Het idee was dat de bewoners van Ørestad op niet meer dan 10 minuten loopafstand van een metrostation woonden. Dit zou het autogebruik terugdringen. Achteraf kwamen er toch meer auto's naar Ørestad dan verwacht. De oplossing voor het parkeren van auto's was het bouwen van parkeergarages. Deze zijn op een charmante manier in de gebouwde omgeving weggewerkt.

 

Ørestad

Ørestad is an (outer) neighborhood in Copenhagen built around nature and water. Interesting are the award-winning residential buildings VM Mountain and 8Tallet designed by the architects of the Bjarke Ingels Group (BIG). The M1 metro line runs right through Ørestad, with the Sundby, Bella Center, Ørestad and Vestamager stops. Construction of the metro started in 2002. The idea was that the residents of Ørestad lived no more than a 10-minute walk from a metro station. This would reduce car use. Afterwards, more cars came to Ørestad than expected. The solution for parking cars was to build parking garages. These are concealed in a charming way in the built environment

Ga naar portfolio


 

Religare

Onder ‘religie’, van het Latijn ‘religare’, dat ‘opnieuw verbinden’ betekent, wordt gewoonlijk één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen, of godheid centraal staat.
Geloofsbeleving in Portugal. De bevolking van Portugal behoort formeel vrijwel in haar geheel tot de Katholieke Kerk (94%). Er zijn drie aartsbisdommen, namelijk Braga, Évora en Lissabon, met respectievelijk acht, twee en acht bisdommen. Het aartsbisdom Braga is het oudste van de drie en zijn verleden gaat terug tot de Romeinse provincie Gallaecia, waarvan Braga de hoofdplaats was.

 

Religare

By 'religion', from Latin 'religare', which means 'reconnect', is usually understood to mean one of the many forms of meaning, or the search for meaningful connections, in which usually a higher power, supreme being, or deity is central.
Belief experience in Portugal. The population of Portugal formally belongs almost entirely to the Catholic Church (94%). There are three archdioceses, namely Braga, Évora and Lisbon, with eight, two and eight dioceses, respectively. The Archdiocese of Braga is the oldest of the three and its past dates back to the Roman province of Gallaecia, of which Braga was the capital.

Go to portfolio


 

Vanaf het Water

De bootverbinding tussen Dordrecht en Rotterdam passeert een aantal iconische Hollandse taferelen.
Bij het plaatsje Kinderdijk staan de bekende molens.
Langs de Noord en de Nieuwe Maas zijn de overblijfselen van de eens zo roemruchte Nederlandse scheepsbouw industrie te zien. Er wordt weer gewerkt maar het verval is nog duidelijk zichtbaar.

 

From the water

The boat connection between Dordrecht and Rotterdam passes a number of iconic Dutch scenes. There are the famous windmills near the town of Kinderdijk. Along De Noord and De Nieuwe Maas you can see the remains of the once so renowned Dutch shipbuilding industry. Some are working again but the decline is still clearly visible.

Go to portfolio


 

Straten in Marokko

De straten van Casablanca, Rabat en Fez zijn kleurrijk. De straten fotografeerde ik vaak vroeg in de morgen. De meeste winkels waren dan nog gesloten. Een slager maakt zijn vleeswaren voor de verkoop klaar. Mannen verven textiel volgens een eeuwenoud proces.

 

Streets in Morocco

The streets of Casablanca, Rabat and Fez are colorful. I photographed the streets early in the morning. Most stores were still closed. A butcher prepares his meat products for sale. Men paint textiles according to an age-old process.

Go to portfolio


 

Woestijn

Langs de rand van de woestijn wonen mensen in dorpjes, tenten en kasba’s. De kasba of kashba is het verdedigbare deel van een dorp. Het gebouw kenmerkt zich door hoge muren. Vaak is maar moeilijk te zien of een huis bewoond is of niet. Een waslijntje met kleren laat zien dat er mensen wonen.

 

Desert

People live in villages, tents and kasbahs along the edge of the desert. The Kasba or Kasbah is the defensible part of a village. The building is characterized by high walls. It is often difficult to see whether a house is occupied or not. A clothesline with clothes shows that people live there.

Go to portfolio


 

Andalusië

Land- en cityscapes in Andalusië. Een aantal foto’s maakte ik in Ronda, door Hemingway beschreven in ‘For Whom the Bell Tolls’. Ronda is ook bekend door de Tajo de Ronda of El Tajo, de kloof van Ronda. Deze kloof heeft een lengte van 500 meter, een breedte van 50 meter en een diepte van ongeveer 100 meter.
De andere foto’s maakte ik van de prachtige gebouwen in Sevilla.

 

Andalusia

Land and cityscapes in Andalusia. I made some photos in Ronda, described by Hemingway in 'For Whom the Bell Tolls'. Ronda is also known by the Tajo de Ronda or El Tajo, the gorge of Ronda. This gap has a length of 500 meters, a width of 50 meters and a depth of about 100 meters. I took the other photos of the beautiful buildings in Seville.

ga naar portfolio


 

Toscane

Land- en cityscapes in Toscane. Ik wandelde van Montepulciano naar Sienna langs ruïnes van boerderijen en kastelen. Op een aantal heuvels waren eeuwenoude wachttorens te zien. Het was in het voorjaar en er bloeiden veel bloemen.

 

Tuscany

Land and cityscapes in Tuscany. I walked from Montepulciano to Sienna past ruins of farms and castles. Ancient watchtowers could be seen on a number of hills. It was in the spring and beautiful flowers bloomed everywhere.

Go to portfolio


 

Selinunte

Op Sicilië liggen de ruïnes van Selinunte. Het werd rond 700 v. Chr. gesticht door kolonisten uit het Griekse Megara. Nog steeds zijn er overblijfselen te zien van de tempels die de grieken meer dan 2000 jaar geleden bouwden. Helaas verwoestte oorlog en aardbevingen veel.

 

Selinunte

The ruins of Selinunte are located in Sicily. It was around 700 BC. founded by settlers from the Greek Megara. There are still remnants of the temples that the Greeks built more than 2,000 years ago. Unfortunately, war and earthquakes destroyed a lot.

Go to portfolio


 

Lewis and Harris

Lewis and Harris is een eiland dat deel uitmaakt van de Outer Hebrides. Deze liggen ten noord-oosten van Schotland. Het eiland bestaat uit twee verschillende gebieden. Het zuidelijk deel heet Harris en is relatief vlak, in tegenstelling tot Lewis dat veel ruiger is. Hier zijn ook rotsformaties die zo’n vier miljard jaar oud zijn. Ze worden tot de oudste ter wereld gerekend. De boeken van Peter May - Harris trilogie - geven een indringend beeld van het leven op het eiland.

 

Lewis and Harris

Lewis and Harris is an island that is part of the Outer Hebrides. These are located to the north-east of Scotland. The island consists of two different areas. The southern part is called Harris and is relatively flat, unlike Lewis, which is much rougher. Here are also rock formations that are about four billion years old. They are counted among the oldest in the world. The books of Peter May - Harris trilogy - give a penetrating picture of life on the island.

Go to portfolio


 

Venetië

Venetië is prachtig: het water, de gondels, de paleizen en de prachtige muren. Veel is er niet over te vertellen, bekijk de foto’s.

Venice

Venice is beautiful: the water, the gondolas, the palaces and the beautiful walls. There is not much to tell, see the photos.

Go to portfolio


 

Duinen en Strand op Texel.

Texel is het grootste Nederlandse waddeneiland. Er is een uitbundige natuur met bossen, heide, weiden en water. Deze foto’s maakte ik van de zee, het strand en de duinen.

 

Dunes and Beach on Texel.

Texel is the largest Dutch Wadden Island. There is an exuberant nature with forests, heaths, meadows and water. I took these pictures of the sea, the beach and the dunes.

Go to portfolio


 

Muren, ramen en deuren

Slideshow foto's van muren, ramen en deuren zoals te zien tijdens mijn expositie in Galerie Casa Luna, oktober 2017

 

Walls, windows and doors

Slideshow photos of walls, windows and doors as seen during my exhibition at Galerie Casa Luna, October 2017

Go to portfolio


 

Kopenhagen

Kopenhagen ligt aan de oostkust van het eiland Seeland (Sjælland) en op het eiland Amager. De stad ligt aan de Sont (Øresund). Aan de overzijde van deze zeestraat ligt de Zweedse stad Malmö, die sinds 2000 met Kopenhagen is verbonden door de Sontbrug.
Naast parlementszetel en residentie is Kopenhagen ook het culturele en economische centrum van Denemarken. Anno 2015 is Kopenhagen voornamelijk een dienstenstad

 

Copenhagen

Copenhagen is located on the east coast of the island of Zealand (Sjælland) and on the island of Amager. The city is located on the Sound (Øresund). On the opposite side of this strait is the Swedish city of Malmö, which has been connected to Copenhagen by the Sont Bridge since 2000.
In addition to parliament and residence, Copenhagen is also the cultural and economic center of Denmark. In 2015, Copenhagen is primarily a service city

Go to portfolio

Anton Staartjes
t: 06 51 71 53 48
Deze site is aangesloten bij Google Analytics
© 2024 Anton Staartjes
klik: privacy, leveringsvoorwaarden
Top