naam
naam
Fotografie Anton Staartjes
overviewoverview

Een overzicht over het portfolio


about

Over deze website, de fotografie en Anton Staartjes

Fotografie van Anton Staartjes, land en stad, landscapes en cityscapes.

De fotografie op deze website zijn hoofdzakelijk landschappen en stadsgezichten (landscapes en cityscapes). Overeenkomst tussen deze categorieën zijn de vormen en structuren die er steeds in terugkomen. Een landschap wordt spannend als het probeert om menselijk ingrijpen terug te winnen. Dat kan een landschap met eeuwenoude Griekse tempels zijn zoal Seliunte (Sicilië); Ruïnes van boerderijen, forten en wachttorens in Toscane en de kashba’s aan rand van de sahara in Marokko. Op de eilanden van de Outer Hebrides (Lewis and Harris) levert de zee een belangrijke bijdrage aan de vorming van het landschap. Op het waddeneiland Texel geven zee, duinen en strand een eigen aspect aan het (cultuur) landschap.
Veel van de foto's op deze website zijn te koop. Neem voor meer informatie contact met me op.

Muren , ramen en deuren.

Veel foto’s maakte ik in steden als Casablanca, Lille, Avignon, Venetië en Rome. Het zijn foto’s van muren waarbij deuren, ramen en doorgangen de compositie vormen. Naast vlakverdeling en structuur, intrigeren de ramen en deuren me ook omdat ze vragen oproepen: Wie mocht er door en wie juist niet; wie keek door een raam naar binnen of naar buiten en belangrijker nog: wat gebeurde er achter de dichte deuren en gesloten vensters? Op de website staan foto’s uit Wenen, Andalusië, Venetië, Fez en Rabat.

Photography by Anton Staartjes, country and city.

The photography on this website are mainly landscapes and cityscapes (landscapes and cityscapes). Similarity between these categories are the forms and structures that always recur. A landscape becomes exciting when it tries to regain human intervention. This can be a landscape with ancient Greek temples such as Seliunte (Sicily); Ruins of farms, forts and watchtowers in Tuscany and the Kasbahs on the edge of the Sahara in Morocco. On the islands of the Outer Hebrides (Lewis and Harris) the sea makes an important contribution to the formation of the landscape. On the Wadden Island of Texel, the sea, dunes and beach give their own aspect to the (cultural) landscape.
Many of the photo's on this website are for sale. Contact me for more information.

Walls, windows and doors.

I made a lot of photos in cities like Casablanca, Lille, Avignon, Venice and Rome. They are photographs of walls in which doors, windows and passages form the composition. In addition to surface division and structure, the windows and doors also intrigue me because they raise questions: Who was allowed by and who was not; Who looked through a window inside or out and more importantly: what happened behind the closed doors and closed windows? The website contains photos from Vienna, Andalusia, Venice, Fez and Rabat.

Anton Staartjes
t: 06 51 71 53 48
Deze site is aangesloten bij Google Analytics
© 2019 Anton Staartjes
klik: privacy, leveringsvoorwaarden
Om mijn werk te zien, gebruik een tablet, laptop of desktopcomputer
To see my photography, use a tablet, laptop or desktop computer

enter
Bekijk een korte serie foto's
View a short series of photos
Anton Staartjes
t: 06 51 71 53 48
Deze site is aangesloten bij Google Analytics
© 2019 Anton Staartjes
klik: privacy, leveringsvoorwaarden